การเขียนโปรแกรมด้วย App.inventor ควบคุม ESP32

a1_782100959
a1_782100959screenshot_1_1748173021screenshot_15screenshot_13screenshot_16screenshot_14screenshot_17screenshot_12screenshot_11screenshot_8screenshot_10screenshot_9screenshot_7screenshot_6screenshot_5screenshot_3screenshot_2screenshot_4image_2022-07-13_113839558
350.00 ฿ each

สินค้ารายการนี้ เป็นหนังสือ ในรูปแบบ PDF file จำนวน 97 หน้า พร้อม Source Code สามารถศึกษา เรียนรู้ด้วยตัวเอง


เป็นหนังสือที่กล่าวถึงเป็นการเขียนโปรแกรม พัฒนา Android Application ด้วย App Inventor เพื่อควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เนื่องจาก App Inventor เขียนโปรแกรมด้วย ระบบจัดวางบล็อก ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมง่ายๆ จากคำสั่งพื้นฐานจัดเรียงบล็อกไม่มาก จนถึงแบบซับซ้อนที่มีหลายบล็อก, ควบคุม DC มอเตอร์, Step Motor, Relay, Servo Motor, Relay หรืออุปกรณ์อื่น ๆ


หนังสือจะมีตัวอย่างการใช้ App Inventor เขียนแอปพิเคชั่น Android เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ตั้งแต่พื้นฐานการเปิด/ปิด LED, การใช้คำสั่งเสียง Speech Recognition, การควบคุม RC Servo Motor, การอ่านอุณหภูมิ ไปจนถึงการควบคุมหุ่นยนต์


ผู้เรียนจะได้รู้จักการใช้ App Inventor พื้นฐาน และการสื่อสารกับ ESP32 ผ่าน Bluetooth พร้อม Source code สำหรับศึกษา และไฟล์ประกอบสำหรับทดสอบคำสั่ง

 

สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่อุดหนุนสินค้าชิ้นนี้

 1. เรามีกลุ่ม Facebook  ให้เรียนรู้และสอนเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ซึ่งในกลุ่ม Facebook นี้จะมีการอัพเดทซอสโค้ดโปรแกรมต่างๆวิธีการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพิ่มเติมหรือการควบคุม Robot การสร้าง Robot หรืออุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปถึงได้ท่านจะต้องได้เป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้ข้อมูลดังกล่าว

 2. สิทธิพิเศษรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ราคา สมาชิก จาก panmaneecnc.com ซึ่งเราจะมีการส่งข่าวคราวในโอกาสต่อไป

 

เนื้อหาในเล่ม

 • Introduction
  กล่าวถึง MIT App Inventor และ Arduino  มีความสำคัญ ข้อดี อย่างไร

 

 • วิธีติดตั้ง Arduino IDE
  ข้อดีของการเลือกใช้ Arduino IDE การติดตั้ง

 

 • การเขียนโปรแกรม กับ คำสั่งง่ายๆ พื้นฐาน  จากคำสั่งง่ายๆ จน ถึงความซับซ้อนของคำสั่ง
  • เริ่มต้นด้วยคำสั่ง เปิด / ปิด LED 
  • ควบคุม LED ด้วยคำสั่งเสียง (Speech Recognition)
  • การควบคุมมอเตอร์ RC Servo
  • การควบคุมมอเตอร์ Servo หลายตัว
  • RGB Color Slider  การควบคุม LED RGB โดยการใช้ตัวเลื่อน slider
  • RGB Color Picker  การควบคุม LED RGB โดยการใช้การเลือกสี Picker
  • ส่งข้อมูลอุณหภูมิเข้า Android
  • รีโมทควบคุมหุ่นยนต์บน Android
  • ควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Speech Recognition

  ตัวอย่าง บทเรียนในหนังสือเล่มนี้

 • การนำ Source Code ที่ได้ไปใช้งาน