โฆษณา จาก Sponsor

GRBL CNC Controller

 

bCNC

https://github.com/vlachoudis/bCNC/releases/download/0.9.14.52.beta.exe/bCNC-0.9.14.52-beta-git-exe.zip 

 

Candle

Candle 1.1.7 https://github.com/Denvi/Candle/releases/download/v1.1/Candle_1.1.7.zip

Candle RPI https://github.com/pihnat/rpi-Candle 

 

gSender

https://resources.sienci.com/view/gs-installation/

 

OpenBuild Controller

https://software.openbuilds.com/ 

 

 

USB To Serial drivers

CH9102 Information : https://www.cnx-software.com/2021/09/14/ch9102f-a-replacement-for-cp2104-usb-to-uart-bridge/ 

CH9012 Download : https://github.com/Xinyuan-LilyGO/CH9102_Driver