FreeCAD Path Workbench Work Flow 

Path Workbench ใช้ในการผลิตคำสั่งเครื่องสำหรับเครื่อง CNC จากโมเดล FreeCAD 3D สิ่งเหล่านี้สร้างวัตถุ 3 มิติในโลกแห่งความเป็นจริงบนเครื่องจักร CNC เช่น เครื่อง CNC Milling เครื่องกลึง เครื่องตัดเลเซอร์ หรือ ที่คล้ายกัน โดยปกติคำสั่งจะเป็นภาษา G-code