แหล่งข้อมูลอ้างอิงและค้นคว้าข้อมูล

การใช้ Internet Protocol เพื่อควบคุม ระหว่าง Microcontroller และ Web Application เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติ 

โดย ความร่วมมือของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย  และ PanmaneeCNC

 

1.ครั้งที่ 1 Introduction  12/09/2565 Google Slide Presentation

2.ครั้งที่ 2 สาธิตการควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรโตคอลแต่ละแบบ กรุณาติดตาม

3.ครั้งที่ 3 สาธิตการควบคุม service Robot ของโรงพยาบาล

 

Download หนังสือ

Download ตาม Link นี้ (Download กรุณาลงทะเบียน Login เพื่อเข้าใช้งาน)

  

ความรู้ทั่วไป

Internet Protocol 

TCP IP

MQTT

WebSocket

WebRTC

 

 

Hardware Interface

ตัวอย่างการควบคุมแบบ HTML Protocol

ตัวอย่างการควบคุมด้วย WebSocket Protocol