เรื่องของ Robot ซึ่งเป็นความฝันที่ทุกคนอยากจะเป็น และอยากจะมีความรู้ อยากจะเล่นกับมันการควบคุมแขนกลหรือรูปแบบของโรบอทแบบอื่น แต่ไม่ทราบหรือไม่มีแนวทางว่าจะเริ่มต้นอย่างไร 

Service Robot สำหรับการให้บริการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ทางการแพทย์

ปัจจัยหลักๆที่ต้องทำ คือ จะต้องทำงานแทนคน หรือ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ หรือ พยาบาล โดยที่ ควรจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ตั้งแต่ เริ่มต้นการทำงาน การแก้ไขปัญหาจนกระทั่งจบการทำงาน ยกตัวอย่างโจทย์ที่เราได้มาคือช่วงที่เกิดโควิด สำหรับโรงพยาบาลสนามสิ่งที่ลำบากและยากคือการบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง Robot ก็ควรที่จะทำงานแทนบุคลากรทางการแพทย์ โดยที่ไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์ เพราะ การควบคุมจากมนุษย์มันจะต้องมีการฝึกฝนฝึกทักษะอีกมากมายหน้าที่ของ โรบอทเบื้องต้น คือ ทำงานประจำ เช่น ตรวจวัดค่าออกซิเจน วัดอุณหภูมิ และ ส่งรายงานผลไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลหรือทำงานอื่นต่อไป และนี่คือ จุดเริ่มต้นของ Project นี้

 เรื่องของ Robot ซึ่งเป็นความฝันที่ทุกคนอยากจะเป็น และอยากจะมีความรู้ อยากจะเล่นกับมันการควบคุมแขนกลหรือรูปแบบของโรบอทแบบอื่น แต่ไม่ทราบหรือไม่มีแนวทางว่าจะเริ่มต้นอย่างไร