โฆษณา จาก Sponsor

 

https://www.lazada.co.th/products/100-originaldiymore-acdc-esp8266-wifi-four-way-relayesp-12f-i2069946739-s6758312205.html 

https://www.lazada.co.th/products/esp8266-esp-12f-wifi-relay-module-4channel-ac90-250vdc7-30v5v-delay-relay-switch-for-arduino-ide-smart-home-iot-remote-i3003510482-s11021764503.html

Arduino-UNO-R3-D1-R32-CH340-4M