Blender 3D

เป็น ซอฟต์แวร์เสรี สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ ตัดต่อ VDO และ ภาพ และ ยังใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบสามมิติได้อีกด้วย

Blender 3D ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการเช่น Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, IRIX, Solaris,NetBSD,FreeBSD,OpenBSD Blender 3D คุณลักษณะทัดเทียมกับโปรแกรมสามมิติระดับสูงอื่น ๆ เช่น Softimage|XSI, Cinema 4D,3D Max, Lightwave และ Maya รองรับ ภาษาไพทอน สำหรับเขียนสคริป Blender ต้องการ OpenGL ในการทำงาน ในปีพ.ศ. 2550 Blender 3D เป็นซอฟต์แวร์แอนิเมชันสามมิติที่ถูกติดตั้งมากที่สุดในโลก 

 สามารถใช้สร้าง 3D modellingUV mappingtexturingdigital drawingraster graphics editingrigging and skinningfluid and smoke simulationparticle simulation, soft body simulation, sculptinganimationmatch movingrendering, motion graphics, video editing, and compositing.

Download Blender3d 

https://www.blender.org/download/


 


Blender3D

เป็นโปรแกรมที่มีขนาดไฟล์ที่เล็ก ทำงานได้โดยไม่ต้อง Install สามารถใส่ในแฟลชไดรฟ์ขนาดเล็กได้ สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการหลายรูปแบบ มีความสามารถในการทำคาแรคเตอร์ และ โมเดลได้ใกล้เคียง หรือ แม้แต่สูงกว่าโปรแกรม 3 มิติระดับสูงอื่น ๆ ในหลายกรณี 

 • รองรับโครงสร้างพื้นฐานเรขาคณิตและการปฏิบัติการหลายอย่าง ได้แก่โมเดล Polygon, พื้นผิวแบบ Subdiv Bezier curve

  พื้นผิว NURBS metaballs digital sculpting และ ฟอนต์

 • รองรับการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Wavefront OBJ, Wings 3D, 3 ดีเอสแมกซ์, LightWave3D, COLLADA แล ะอื่น ๆ

 • มีเครื่องมือสำหรับทำแอนิเมชัน เช่น armature (Bone), constraints, lattice deformation, mesh deform (harmonic coordinate)

  shape keys, keyframes, timeline, non-linear animation, constraints, vertex weighting,ข้อต่อแบบ dual quaternion,

  ระบบ articles, ระบบจำลองฟิสิกส์ Bullet (Software) ของไหล,ไฟ, ระบบขน, ระบบแปรงสำหรับแปรงทิศทางขน ฯลฯ

 • มีเครื่องมือสำหรับใช้ตัดต่อและตกแต่งวิดีโอในตัว

 • มี Engine สำหรับ Render ภายในโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีคุณลักษณะสำคัญเช่น DoF, Subsurface Scattering

  Volumetric Rendering และ รองรับโปรแกรมภายนอกสำหรับการ Render ที่มีความสามารถคำนวณแสงที่ซับซ้อนกว่า ตัวฺ Blender เอง

  (เช่นการคำนวณแบบ photon mapping และแบบ path tracing) ทั้งแบบที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีเช่น YafRay และ LuxRender หรือ

  ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์เช่น Indigo, Renderman, V-Ray

 • สามารถเขียนโปรแกรมเสริมการทำงานได้ด้วยภาษา Python

 • มี Game Engine ในตัว

 • ระบบแสดงผลแบบ GLSL เช่นสามารถจำลองเงาตกกระทบพื้นผิวได้ในตัว modeler เอง สามารถผสมผสานการทำงานแบบ multi texture ได้

 • แก้ไขภาพแบบRaster ได้ในตัวโดยสามารถใช้ Node เพื่อจำลองการทำงานแบบ Layer

 • ระบบคลี่ UV แบบ ABF++ และ LSCM พร้อมระบบ pin ปักหมุดเพื่อช่วยการคลี่แบบต่อเนื่อง การแสดงค่าความบิดเบี้ยว/ความตึงของหน้า UV

 • สามารถระบายสีบนพื้นผิว 3 มิติได้ทันที

 • รองรับ Tablet

 • สามารถนำไปแจกจ่ายหรือขายต่อได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ตาม สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู

 

Blender3D

ถูกใช้เป็นหลักเป็นชุดการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ให้คุณสร้างฉากและแบบจำลอง 3 มิติสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงแอนิเมชั่นและการออกแบบเกม ด้านล่างนี้เป็นรายการเพิ่มเติมของสิ่งที่ Blender สามารถใช้ได้

 • 3D Assets And Environments For Video Games

 • 3D And 2D Animations

 • Sculpting For Visualization And High Quality Renders

 • Architectural Design

 • Built In Video Editor

 • VFX

 • Motion Capture

 • Logo Design

 • Motion Graphics

 • Realistic Scene Creation

  หากคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์งานในแบบ 3 มิติ  นี่คือ จุดเริ่มต้นที่ดี ในการเริ่มต้นใช้งาน Blender3D คุณจะต้องมี ... 

 • ❌ ทักษะการวาด 

 • ❌ ทักษะการเขียนโค้ด 

 • ❌ ประสบการณ์ 3 มิติ 

 • ❌ ฮาร์ดแวร์ที่ดี

 • ✅ อยากรู้อยากเห็น

 • ✅ มีความมุมานะ และ ต้องอดทน

  

 

 

แหล่งเรียนรู้ Blender3D

1. panmaneecnc Blender Workshop

2. ฺOfficial Web https://www.blender.org/support/

3. Official Blender User Manual

4. Youtube Chanel